Kategorie

Ratownictwo medyczne

Na podstawie:

Zasad organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,

przygotowaliśmy propozycje zestawień sprzętu spełniające wymagania w zakresie podstawowych czynności ratowniczych.

Dokument pdf: http://www.straz.gov.pl/download/1854


Zestawienie sprzętu stanowiące normatyw minimalnego wyposażenia jednostki w sprzęt ratownictwa medycznego zawiera (dla gotowości operacyjnej A) :

Zestaw ratownictwa medycznego - R1 - 1 kpl
Nosze miękkie płachtowe - 1 szt.
Deska ortopedyczna pediatryczna - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)
Butla o poj. 2,7l z zapasem tlenu - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)
Defibrylator zautomatyzowany AED - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)
Zestaw do segregacji poszkodowanego dla 50 osób - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)