Filtrowanie

Kategorie

Wanny

Pokazuje 1 - 4 z 4 elementów

Wanny

Działania ratownicze z dziedziny ratownictwa chemicznego polegają na likwidacji zagrożeń wywoływanych przez substancje niebezpieczne w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego a także środowiska, natomiast działania z dziedziny ratownictwa ekologicznego polegają na ratowaniu środowiska poprzez podejmowanie szeregu czynności neutralizujących i zabezpieczających mających na celu ograniczenie lub likwidację występujących skażeń. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne opiera się przede wszystkim na kontakcie z substancjami niebezpiecznymi. Dlatego jednostki biorące udział w akcjach ratowniczych muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt ale przede wszystkim posiadać wiedzę na temat substancji, które mogą zastać na miejscu oraz ich szkodliwości dla organizmu ludzkiego i otoczenia.

Wanna wychwytowa

W tej kategorii umieściliśmy wanny wychwytowe. Dzięki produktom tego typu możliwym będzie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się substancji ropopochodnych, które mogą dostać się do środowiska w wyniku m.in. rozszczelnienia zbiornika z niebezpiecznymi substancjami. Do takiej niebezpiecznej sytuacji może dojść np. w wyniku wypadku drogowego. Udostępniamy Państwu produkty w różnych rozmiarach. Ich wspólną cechą jest plastyczność (można je z łatwością podsunąć po wyciek), możliwość złożenia (zajmują niewiele miejsca)  i wielofunkcyjność (dostosowane do wychwytywania wszystkich substancji ropopochodnych).