Kategorie

Czym różnią się maseczki ochronne FFP1, FFP2 i FFP3?

Najbardziej niebezpiecznymi zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka są czynniki, których właściwie nie widać gołym okiem. Z tego też powodu często trudniej jest się przed nimi chronić. Niewidoczne, toksyczne cząsteczki mogą być rakotwórcze lub radioaktywne, a ich działanie polega na stopniowym uszkadzaniu układu oddechowego. W rezultacie mogą więc prowadzić do poważnych w skutkach chorób.

W celu skutecznej ochrony przed szkodliwym wpływem toksycznych substancji powstały specjalne maseczki o różnym poziomie ochrony: FFP1, FFP2, FFP3. Działanie maseczek polega na filtrowaniu pyłu, dymu oraz cząsteczek aerozoli z powietrza, co pozwala zabezpieczyć drogi oddechowe. Maseczki dobiera się w zależności od środowiska, w jakim mają pracować. W tym artykule wyjaśniamy, czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje profesjonalnych maseczek filtrujących.

Po czym rozpoznać, czy maseczka zapewnia odpowiednią ochronę?

Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które niewiele mają wspólnego z profesjonalnymi maseczkami filtrującymi. Po czym można rozpoznać profesjonalną maseczkę? Ich funkcję ochronną standaryzuje obowiązująca w całej Europie norma EN 149. Określa ona minimalne wymagania dotyczące maseczek określonej klasy. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym rodzajom maseczek i sprawdźmy, jakie mają przeznaczenie.

Maseczki ochronne FFP1

Maseczki klasy FFP1 zapewniają najniższą ochronę spośród trzech wymienionych klas. Nie można jednak mylić tego z nieskutecznością. Ta klasa maseczek zapewnia bowiem wysoki poziom ochrony prze nietoksycznymi aerozolami w stanie stałym lub ciekłym w stężeniach do 4NDS, a ich zdolność filtracyjna wynosi co najmniej 80%. Znajdują one zastosowanie w przemyśle budowlanym i spożywczym a także w każdym środowisku pracy, w którym z reguły nie występują toksyczne i fibrogenne pyły i aerozole.

Maseczki ochronne FFP2

Wymagania dotyczące maseczek tej klasy są już zdecydowanie większe. Ich zadaniem jest ochrona przez nietoksycznymi oraz średniotoksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym. Zaliczają się do nich np. dymy żelaza i metalu oraz pyły powstające podczas obróbki mechanicznej płyt MDF, Maseczki klasy FFP2 posiadają zdolność filtracyjną na poziomie co najmniej 94 %.

Maseczki ochronne FFP3

Najwyższy poziom ochrony zapewniają maseczki klasy FFP3. Są one skuteczne w bardzo szerokim zakresie i filtrują nietoksyczne, średniotoksyczne oraz wysokotoksyczne aerozole w stanie płynnym lub stałym w stężeniach do 20NDS, w tym również substancje o działaniu rakotwórczym oraz radioaktywnym. Dzięki temu nadają się one do stosowania np. w przemyśle chemicznym.