Kategorie

Interwencje strażackie w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła społeczeństwu normalne funkcjonowanie. Mniejszy ruch uliczny oraz zakaz grupowania się sprawiły, że interwencji strażackich jest mniej, nie znaczy to jednak, że nie zdarzają się w ogóle. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie zarazy? Oto najważniejsze zalecenia, które pomogą uchronić zdrowie swoje oraz całego zespołu.

Ochrona twarzy i oczu

Ogromne zapotrzebowanie na maski filtrujące sprawiło, że produktu tego zwyczajnie brakuje. Sytuacja ta najprawdopodobniej nie zmieni się przez co najmniej kilka najbliższych miesięcy. W celu zapoznania bezpieczeństwa w trakcie wszelkich akcji interwencyjnych, konieczne jest stosowanie alternatywnych środków ochronnych na twarz, np. półmasek, aparatów powietrzno-butlowych oraz innego sprzętu ochrony układu oddechowego. Dodatkowo obowiązkowa jest ochrona oczu - jeśli maska jej nie zapewnia, należy zakładać np. gogle lub okulary ochronne wielokrotnego użytku.

Zachowanie bezpiecznej odległości

Jeśli to możliwe, należy zachować dystans wynoszący co najmniej 2 m od osób chorych lub objętych kwarantanną. Uznaje się, że jest to bezpieczny dystans, który pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko zarażenia. Należy również ograniczyć ilość personelu ratowniczego uczestniczącego w akcji do niezbędnego minimum. Do kontaktu z osobami objętymi kwarantanną zalecane jest wyznaczenie 1 ratownika, w razie konieczności może być ich maksymalnie dwóch.

Bezpieczna odległość ma istotne znaczenie dla zachowania zdrowia, jednakże nie należy zapominać o pozostałych zaleceniach. Jednym z nich jest możliwe skrócenie czasu przebywania w środowisku osób chorych lub objętych kwarantanną. Czas ten nie powinien przekraczać 15 minut. Wraz z wydłużeniem czasu pobytu w środowisku występowania wirusa, ryzyko zarażenia rośnie.

Higiena i ochrona osobista

Maski i jednorazowe rękawiczki ochronne to podstawowe elementy osobistej ochrony. O czym jeszcze należy pamiętać podczas przeprowadzanej akcji, a także po jej zakończeniu?

-jednorazowe odpady - rękawiczki ochronne, maski FFP należy szczelnie zapakować w worki na odpady medyczne (kolor czerwony) i przekazać do utylizacji odpadów o charakterze zakaźnym

-sprzęt wielokrotnego użytku (np. okulary ochronne) po zastosowaniu należy zdezynfekować płynem na bazie alkoholu

-odzież ochronną

-często myć ręce i brać prysznic

Należy pamiętać, że zachowanie powyższych zasad bezpieczeństwa pozwala znacznie zredukować ryzyko zarażenia!