Kategorie

Lista sprzętu objętego dotacjami z WFOŚ w 2021r

Lista sprzętu objętego dotacjami z WFOŚ w 2021r

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ogłosił nabór dla WFOŚ na realizację w 2021 programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W dokumentacji projektowej określił na jaki sprzęt będzie można uzyskać dotację w 2021r. Poniżej zamieszczamy wykaz rzeczowy. Warto już dziś wziąć to pod uwagę przy planowaniu zakupów.

W kolejnych materiałach, będziemy sukcesywnie informować o naborach wniosków dla OSP z poszczególnych województw.

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Nazwa asortymentu

Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty

Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

    1.

Ubranie specjalne

Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

    2.

Buty specjalne strażackie skórzane

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

    3.

Buty specjalne strażackie gumowe

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

    4.

Rękawice specjalne

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

    5.

Kominiarka niepalna strażacka

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

   6.

Hełm strażacki

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie

   7.

Ubranie koszarowe

Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)

   8.

Spodnie pilarza

 

   9.

Wodery             

 

   10. 

Kombinezon ochronny na owady

Min. trójwarstwowy.

    11.

Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

     12.

Butla do aparatu powietrznego 

 

     13.

Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

     14.

Sygnalizator bezruchu 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

     15.

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 

 

Sprzęt łączności

      1.

Radiotelefon przenośny                                                          

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

      2.

Ładowarka do radiotelefonu przenośnego

 

      3.

Radiotelefon przewoźny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

      4.

System selektywnego alarmowania

 

      5.

Megafon              

 

      6.

Syrena alarmowa 

 

 

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

 1.

Drabina przenośna ratownicza

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie

 2.

Agregat prądotwórczy

Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA

 3.

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych     

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

  4.

Motopompa pożarnicza

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 5.

Pompa pływająca 

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

  6.

Zbiornik przenośny na wodę 

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3

  7.

Wąż ssawny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

  8.

Wąż tłoczny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

  9.

Smok ssawny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 10.

Prądownica wodna 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 11.

Prądownica pianowa 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 12.

Wytwornica piany 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 13.

Kurtyna wodna 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 14.

Zasysasz liniowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 15.

Rozdzielacz 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 16.

Zbieracz 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 17.

Stojak hydrantowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

 18.

Tłumica 

 

 19.

Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne 

 

 20.

Pilarka do drewna 

Moc silnika min 2,2 kW.

 21.

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych 

Moc silnika min. 4,0 kW.

 22.

Piła tarczowa do stali i betonu 

Moc silnika min. 3,0 kW.

 23.

Detektor prądu przemiennego 

 

 24.

Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla 

Wielo lub jednogazowy

 25.

Wentylator oddymiający 

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h

 26.

Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej 

 

 27.

Sprzęt do oznakowania terenu akcji 

 

 28.

Parawan ochronny 

 

 29.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG 

 

 30.

Siodełko wężowe 

 

31.

Mostek przejazdowy                      

 

32.

Sito kominowe

 

33.

Spalinowy opryskiwacz plecakowy

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3

34.

Bosak dielektryczny

 

35.

Nożyce dielektryczne

 

36.

Latarka kątowa

 

37.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

 

38.

Podpora stabilizująca

 

39.

Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

40.

Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna)wraz z liną o długości min. 20 m

 

41.

Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy do samochodu pożarniczego

 

42.

Ratowniczy sprzęt hydrauliczny

 

43.

Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem