Kategorie

Nabór wniosków Równać Szanse - Małe Granty

Nabór wniosków w Równać Szanse - Małe Granty

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Cel programu

Cel Programu Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, które ułatwią dobry start w dorosłe życie, młodzieży z małych miejscowości. Obecna edycja Programu Równać Szanse uwzględnia wsparcie projektów, które odpowiadają na problemy młodych ludzi wynikające z pandemii i związanych z nią ograniczeń.

Cel konkursu

Celem Konkursu „Równać Szanse - Małe Granty” jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie:

● poznali swoje możliwości i uwierzyli w siebie;

● potrafili kierować swymi działaniami i odpowiedzialnie podejmowali decyzje;

● znali i rozumieli otoczenie społeczne w którym żyją;

● potrafili nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

Ile?

W konkursie Równać Szanse - Małe Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości!

Dla kogo?

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Liczebność grupy projektowej - min. 10 osób (zalecana liczba osób w grupie to 12-15 osób)

Kto może ubiegać się o dotację?

W organizowanych przez nas konkursach przyznajemy granty podmiotom ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

  • organizacje pozarządowe, w tym OSP, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 

Gdzie uzyskam więcej informacji?

https://rownacszanse.pl/kmg