Kategorie

Patogeny - zagrożenie dla ratowników.

Działania z zakresu ratownictwa technicznego, podczas usuwania skutków miejscowych zagrożeń związanych ze zdarzeniami na drogach obarczone są pewnymi zagrożeniami

W obszarze ochrony dłoni Kierujący Działaniem Ratowniczym dokonując analizy zagrożeń ma na uwadze możliwość przecięcia, przekłucia, przetarcia rękawic ochronnych (pożarniczych [PN-EN 469] lub roboczych, chętnie nazywanych „technicznymi” [PN-EN 388])

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej [Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115] wskazuje wprost konieczność stosowania jednorazowych rękawiczek oraz okularów ochronnych lub przyłbicy strażakom realizującym zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Stosowanie tych środków ochrony indywidualnej ma na celu zminimalizowanie ryzyka przeniesienia patogenów oraz wirusów obecnych w płynach ustrojowych osób poszkodowanych.

Praktyka przy tego typu zdarzeniach wskazuje, że nie tylko ratownicy udzielający bezpośrednio KPP narażeni są na tego typu zagrożenia. Materiał biologiczny obecny może być również na tapicerce oraz karoserii pojazdu. Są to elementy, z którymi mają styczność również ratownicy nie zabezpieczeni rękawiczkami jednorazowymi.

 

 

Rękawica pożarnicza, która posiada ŚD CNBOP musi posiadać paroprzepuszczalną oraz wodoszczelną membranę. Membrana – jest to folia z mikroporami, których wielkość nie pozwala na przenikanie przez nią wody w fazie ciekłej, jednak umożliwia przenikanie pary. Ma ona na celu zapewnienie komfortu pracy użytkownika – zabezpieczenie przed przemoknięciem oraz umożliwianie odparowania potu.

Tego wymogu nie stosuje się do rękawic ochronnych zgodnych z normą PN-EN 388, do których należy zaliczyć te, oferowane jako dedykowane do ratownictwa technicznego. 

  
 [materiały promocyjne Gore-Tex]

Krew poszkodowanych może być źródłem zakażenia wirusem HIV, HBV czy HCV.

Sama obecność membrany w rękawicy nie jest jednak wystarczającym zabezpieczeniem. Część producentów zwiększa funkcjonalność membran poprzez ich optymalizację pod kątem zabezpieczenia przed zagrożeniami wynikającymi z kontaktu z krwią rannych.

Są to m.in. Gore Crosstech, Hipora, Ringers Barier 1, HexArmor H2X.

Ratownicy chcący podchodzić profesjonalnie do podejmowanych czynności, powinni być zabezpieczeni przed każdym rodzajem zagrożeń, których ryzyko nie jest akceptowalne.