Kategorie

Przeglądy sprzętu ratownictwa wysokościowego – konieczność na straży bezpieczeństwa

Przeglądy sprzętu ratownictwa wysokościowego – konieczność na straży bezpieczeństwa

Użytkowanie wyposażenia z zakresu ratownictwa wysokościowego obostrzone jest kilkoma warunkami. Sprzęt chroniący przed upadkiem (Środki Ochrony Indywidualnej III – najwyższej - kategorii) oraz inny sprzęt wykorzystywany w pracy na wysokości musi zapewniać bezwzględne bezpieczeństwo jego użytkownikowi. Potencjalny wypadek, a tym samym poddanie się działaniu oddziaływań grawitacyjnych, za każdym razem będzie wiązał się z wypadkowością.

Produkty takie wykonany są z dwóch rodzajów materiałów – tekstylnych, opartych głównie na poliamidach, oraz metalowych – stopy aluminium i stal.

Materiały poliamidowe pod wpływem różnych warunków ulegają starzeniu. Niekorzystnie będzie wpływało na nie promieniowanie ultrafioletowe (Pochodzące np. ze słońca), duża temperatura, wilgoć itp. Efektem tych czynników może być degradacja włókien, a tym samym osłabienie ich wytrzymałości.

Zgodnie z Dyrektywą – każdy sprzęt chroniący przed upadkiem musi być poddawany przeglądom.
(ROZPORZĄDZENIE parlamentu europejskiego nr 2016/425, DAWNA DYREKTYWA 89/686/EWG)

Pierwszy – użytkownika

Realizowany jest za każdym razem kiedy sprzęt jest zakładany. Ma na celu eliminowanie sprzętu posiadającego widoczne uszkodzenia, np. przepalenia, przecięcia, rozerwania. Aby wykonań tą kontrolę nie trzeba specjalnych uprawnień, poza przeszkoleniem z zakresu obsługi w/w sprzętu (np. w ramach szkolenia podstawowego/instruktarzu stanowiskowego) oraz zapoznaniu się z instrukcją obsługi.

Przegląd okresowy 

Musi być przeprowadzony nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Wykonuje go osoba kompetentna, mająca wiedzę na temat budowy sprzętu, jego wytrzymałości, potencjalnych skutków oddziaływania różnych czynników na jego sprawność.

Osobą kompetentną jest osoba posiadająca odpowiednią wiedzę w tym zakresie, szczególnie podpierająca się normą PN-EN 365 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania”

Część z producentów w/w sprzętu w instrukcjach obsługi produkowanego przez siebie sprzętu jasno określa kto może prowadzić przeglądy tego sprzętu – osoba przeszkolona do realizowania tej czynności przez tego wytwórce . Może się to wiązać np. z własnymi rozwiązaniami technologicznymi.


Przegląd specjalny

Jest to swoista konieczność oddania sprzętu chroniącego przed upadkiem do kontroli przez osobą kompetentna, kiedy taki sprzęt poddawany jest specyficznym warunkom. Może to być działanie w obszarze podwyższonej temperatury czy też czynnika chemicznego.

Wykonujemy przeglądy sprzętu takich marek jak:

 

  

  

 

Innych, zgodnie z Normą PN-EN 365, np. Rock Empire, Climbing Technology, Skylotec, Courant,  Lubawa

autor:  Paweł Łabędzki