Kategorie

„ORLEN dla Strażaków” – rusza kolejna edycja programu

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wraz ze swoim fundatorem spółką ORLEN po raz kolejny przekaże środki finansowe na zakup sprzętu dla Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnych

Tym razem rozdysponowana będzie kwota 2 mln zł, która umożliwi doposażenie jednostek , a tym samym poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc potrzebującym. 

Tegoroczna edycja programu ruszyła 25 marca. Możliwość złożenia wniosku o darowiznę trwa do 4 maja, kiedy to zakończenie przyjmowania wniosków symbolicznie zbiegnie się z dniem Strażaka. Program jest szansą wparcia projektów, które będą miały określony cel, oraz uzasadnienie, a także staną się odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności, w obrębie których operują. Według danych MSWiA do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego należy ok. 4,4 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kolei do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych uprawnionych jest ponad 100 tys. członków tych jednostek. To właśnie do tej grupy skierowany jest nasz program, dzięki któremu tylko w ramach zeszłorocznej edycji, dofinansowanie otrzymało 360 wnioskodawców.

Darowiznę otrzymaną w ramach Programy można wykorzystać wyłącznie na zakup:

  •         sprzętu przeciwpożarowego;
  •         sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
  •         sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
  •         sprzętu ratownictwa medycznego;
  •         sprzętu ratownictwa chemicznego;
  •         sprzętu ratownictwa ekologicznego;
  •         sprzętu ratownictwa wysokościowego;
  •          sprzętu łączności;
  •         wyposażenia osobistego strażaków.

Szczegóły na temat programu oraz regulamin dostępne są na stronie:  

http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx

Źródło:

http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/%E2%80%9EORLEN-dla-Stra%C5%BCak%C3%B3w%E2%80%9D-%E2%80%93-rusza-kolejna-edycja-programu-wsparcia-dla-stra%C5%BCak%C3%B3w.aspx