Kategorie

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek włączonych do KSRG na 2019 rok

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek włączonych  do KSRG na 2019r.

Nazwa asortymentu
Inwestycje budowlane
1.remont strażnic
Sprzęt transportowy
1średni samochód ratowniczo-gaśniczy*
2ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
3przyczepa do transportu sprzetu
4łódź ratownicza min. 6 osobowa wraz z przyczepą
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
1zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz)
2agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych
3poduszki pneumatyczne wraz z oprządowaniem
4przewody hydrauliczne
5nożyce hydrauliczne
6rozpieracz ramieniowy z akcesoriami
7cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy)
8zestaw do wyważania drzwi
9wkrętarka akumulatorowa
10nożyce do cięcia pedałów
11hydrauliczna pompa ręczna
12łańcuch do rozpieracza kolumnowego
13końcówki do rozpieracza kolumnowego
14zestaw ratownictwa medycznego R1
15drabina przenośna
16linka strażacka
17agregat prądotwórczy min. 2.2 kVa
18pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży
19pompa zanurzeniowa
20motopompa pożarnicza
21zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3
22gaśnica proszkowa ABC min. 6kg
23rozsiewacz sorbentu
24koc gaśniczy
25wąż ssawny
26smok ssawny
27prądownica wodna
28wytwornica piany
29wąż tłoczny
30wąż gumowy do szybkiego natarcia
31działko wodno-pianowe
32kurtyna woda
33zasysacz liniowy
34wysysacz głębinowy
35prądownica pianowa
36lanca gaśnicza
37przełącznik
38klucz do łączników
39myjka do węży
40zwijadło do węży
41suszarka do węży
42rozdzielacz
43zbieracz
44stojak hydrantowy
45klucz hydrantowy
46nożyce do cięcia prętów
47tłumnica
48topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne
49pilarka do drewna
50piła do cięcia stali i betonu
51detektor prądy przemiennego
52wentylator oddymiający
53zestaw przyrządów (wielo lub jedno gazowych) umożliwiający pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla.
54przenośny zestaw oświetleniowy
55sprzet do oznakowania terenu akcji
56parawan
57zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
58nóż do pasów
59zbijak do szyb samochodowych
60siodełko wężowe
61noszak do węży
62mostek przejazdowy
63łopata
64szpadel
65siekiera
66widły
67kilof
68młot
69sito kominowe
70trójnóg ratowniczy
71nosze
72płachta ewakuacyjna
73deska ortopedyczna pediatryczna
74zestaw do triage
75pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych
76opryskiwacz plecakowy
77hydronetka
78wciągarka
79pirometr
80trap ratowniczy, podest
81bosak dialektryczny
82latarka
83namiot oraz osprzęt do namiotu, np:
a) nagrzewnica
b) agregat prądotwórczy
c) zestaw oświetleniowy
d) czujnik tlenku węgla
e) łóżko polowe
f) krzesła
g) koce, śpiwory itp.
84zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów
85piła do cięcia szyb
86latarka czołowa
87nożyce dielektryczne
88przedłużacz na zwijadle
89podpory stabilizujące
90system podtrzymania ładowania pojazdu
91silnik zaburtowy
92rzutka ratownicza
93koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu "węgorz"
94
zestaw do działań ratowniczych na lodzie(np. Łódź z płozami, deska lodowa, sanie lodowe,

tratwa pneumatyczna, tratwa ratownicza - wraz z wyposażeniem
95wiosło
96lina cumownicza
97boska lub wiosło pychowe
98kotwica z liną
99oświetlenie nawigacyjne
100lornetka
101worek typu "jaskiniowego"
102lina asekuracyjna
103taśma szyta min. 120 cm
Sprzęt informatyki i łączności
1radiotelefon
2zestaw podhełmowy do radiotelefonu
3syrena alarmowa
4system selektywnego alarmowania
5ładowarki do radiotelefonów
6megafon
Wyposażenie osobiste i ochronne
1ubranie specjalne*
2obuwie strażackie
3obuwie strażackie gumowe
4rękawice specjalne
5kominiarka niepalna
6hełm strażacki
7
lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami wg normy
PN-EN 14605 +A1:2009 lub nowszej (obowiązującej)
8sygnalizator bezruchu
9aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską
10butla do aparatu powietrznego
11maska do aparatu powietrznego, z pokrowcem
12wodery
13kombinezon ochronny pszczelarski
14kamizleka odblaskowa
15szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym/uprząż asekuracyjna
16pas strażacki z zatrzaśnikiem
17spodnie pilarza
18ochronniki słuchu
19suchy skafander ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami
20kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym
21sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania)
22.kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego
23nóż ratowniczy
24gwizdek zawieszony
25podpinka linkowa
26
lina ratownicza pływająca o długości min 50 m o wytrzymałości min 200 kg na
bębnie lub zasobniku
27śruba lodowa
28kolce lodowe
29raki lodowe
30spodniobuty
31kamizelka ratownicza - zgodna z normą PN EN 395 lub EN ISO 12402-4
32karabinki zakręcane stalowe HMS/ duży prześwit
33bloczek ratowniczy pojedyńczy

* - zgodnie z opisem zamówienia opracowanym przez KG PSP