O rękawicach pożarniczych - słów kilka - zimową porą.

Środki Ochrony Indywidualnej Strażaka

Rozumie się przez to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania w celu ochrony strażaka przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. [1]

Mimo, że został już napisany o tym osobny tekst, przypomnę, że zarówno Ubranie Specjalne strażaka to nie jest mundur, a Środek Ochrony Indywidualnej, tak również rękawice pożarnicze są ŚOI. Rozporządzenie mundurowe PSP [2] nazywa wprost ten element osłon osobistych ŚOI - zasadniczymi.

Polskie prawo [3] przewiduje, że rękawice specjalne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 659 "Rękawice ochronne dla strażaków". Konstrukcja rękawic pożarniczych, które będą spełniały warunki do otrzymania Świadectwa Dopuszczenia CNBOP będą charakteryzowały się wielowarstwową budową. Począwszy od wnętrza będzie to:


-podszewka (może być zintegrowana z warstwą termoizolacyjną)
-warstwa termoizolacyjna, chroniąca również przed przecięciem
-membrana paroprzepuszczalna
-warstwa zewnętrzna - tekstylna lub skórzana


Do wykonania warstwy zewnętrznej stosuje się dwa rodzaje materiałów - specjalnie uszlachetniane skóry oraz materiały tekstylne - oparte głównie na aramidach (Nomex(R), Kevlar(R), Kermel(R), Twaron(R), materiały niebrandowane) czy poliamidach (np. PBI(R), PBO (R)). Zarówno skóra jak i tekstylia, mimo wysokich parametrów, mają swoje granice wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne jak i termiczne. Rękawica pożarnicza została tak stworzona, aby chronić rękę ratownika przed przekłuciem, przecięciem, poparzeniem, pewnymi chemikaliami, a niektóre modele - w ograniczonym zakresie - czynnikami biologicznymi. Strażak powinien wykazywać świadomość, że podczas działań rękawica może ulec zniszczeniu chroniąc przy tym rękę. Obserwuje się powszechnie to m.in. podczas działań związanych z ratownictwem technicznym, gdzie ostre krawędzie są osłaniane, a na te nieosłonięte należy uważać.

Nomex(R) - jeden z wielu meta-aramidów wykorzystywanych do produkcji włókien, z których zrobione są m.in. ubrania specjalne, rękawice ma temperaturę mięknięcia w okolicach 200st C, natomiast w 350st.C ulega rozkładowi.
Kevlar(R) - jako sztandarowy przedstawiciel para-aramidów - mięknie w temperaturze 300st. C, a w 500st. C ulega rozkładowi. Swoje właściwości zachowuje do 250st. C.
Należy zatem uznać, że powyżej temperatury mięknięcia będzie dochodziło do obniżenia właściwości ochronnych, natomiast powyżej temperatury rozkładu będzie materiał ulegał zniszczeniu.


Obecność wody w materiale, z którego została wykonana rękawica będzie w sposób dramatyczny obniżać zdolność izolacji rękawicy przed przenikaniem ciepła do jej wnętrza, a tym samym dłoni.
Poznając właściwości ochronne rękawic, na płaszczyźnie temperatury, strażak podczas działań w sposób bezpieczny powinien chwytać tylko te elementy, którymi nie powinien się poparzyć gołą dłonią. Dotykając obiektów cieplejszych rękawica będzie wykazywała właściwości ochronne. Jednak jest to tylko sytuacja awaryjna. Niedopuszczalne jednak jest, aby strażak świadomie poddawał rękawicę czynnikom, które będą ją niszczyły (nie rozważam tutaj stanu wyższej konieczności).


Rękawice zimą - poparzenia

Zima jest okresem ciepłowniczym, kiedy odnotowuje się dużą ilość pożarów sadzy w kominie. Powszechną metodą likwidacji takiego zagrożenia jest użycie przygotowanych wcześniej "zestawów kominiarskich". Zbudowane są one z obciążnika, szczotki oraz linki bądź łańcucha stalowego. Środowiskiem pracy takiego układu jest wnętrze komina, gdzie toczy się pożar, a temperatura płomienia może osiągać nawet 1000st C. Łańcuch i kula będą osiągały w tej sytuacji duże temperatury. Materiały dostępne w internecie wskazują, że stal zaczyna świecić dopiero w temperaturze powyżej 500st C. Jest to znacząco powyżej temperatury mięknięcia czy też rozkładu materiałów aramidowych czy zwęglania skóry. Jeśli stal nie świeci, a strażak nie użyje pirometru do oceny temperatury łańcucha, nie ma możliwości w sposób empiryczny jej ocenić.

Niestety bardzo często brakuje wiedzy i rozsądku przy tego typu pracy, efektem czego jest niszczenie rękawic pożarniczych przez strażaków i przede wszystkim urazowość.

                                             Temperatura łańcucha - 411C                                Temperatura łancucha 538C


Warto przypomnieć, że rękawica pożarnicza pełni funkcję ochronną, jednak korzystanie z nich podczas działań związanych ze zwalczaniem pożarów sadz może okazać się niszczące dla rękawicy i niebezpieczne dla dłoni ratownika. Natomiast samo ich uszkodzenie  podczas tego typu działań należy uznawać jako niewłaściwe ich wykorzystanie.


Każdy ŚOI ma swoje ograniczenia. Jedynie wiedza i zdrowy rozsądek pozwoli strażakowi działać w sposób bezpieczny dla siebie i sprzętu.


[1]ROZPORZNDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
[2]ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej
[3]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

OFERTA RĘKAWIC NA STRONIE STREFA998

autor Paweł Łabedzki

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?