DOTACJE DLA JEDNOSTEK OSP. Skąd pozyskać środki dla OSP?Aktualizacja 08.02.2023
Często zastanawiamy się skąd pozyskać środki na rozwój naszych jednostek. Jak wiadomo jest to temat numer jeden wśród polskich strażaków, ponieważ to właśnie finanse decydują o zakupie nowych wozów, sprzętu, budowie czy remontów remiz. Od napisania różnego rodzaju wniosku wszystko jednak się zaczyna, a zakup to już czynność ostatnia. W artykule mogą Państwo poznać instytucje oraz programy, dzięki którym udaje się pozyskać niezbędne środki. Materiały jest cały czas aktualizowany o nowe możliwości pozyskania dotacji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Ogólnopolski fundusz, wspierający między innymi zakupy pojazdów i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Głównym zadaniem funduszu względem wsparcia finansowego, jest zakup pojazdów pożarniczych jak i specjalnych dla straży pożarnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Fundusz prowadzący coroczny program wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Obejmuje on tereny województwa, na którym działa dany oddział WFOŚiGW. Program ten nazywany jest potocznie „Małym Strażakiem”. Dotyczy jednostek OSP i skupia się na zakupie sprzętu i wyposażenia pojazdów pożarniczych. Ponadto fundusz wspiera także zakup pojazdów pożarniczych jak i specjalnych. Po więcej informacji zapraszamy na strony oddziałów wojewódzkich WFOŚiGW:

 1. Województwo Lubuskie:
  - Nabór wniosków w programie "Mały Strażak" - WFOŚ ZIELONA GÓRA
 2. Województwo Dolnośląskie:
  - Ruszył nabór wniosków do programu "Sprzęt dla OSP" - DOLNOŚLĄSKIE
 3. Województwo Wielkopolskie:
  - Nabór wniosków WFOŚ 2023 - WIELKOPOLSKA
 4. Województwo Zachodniopomorskie:
  - Ruszył nabór wniosków do programu "Mały Strażak" - ZACHODNIOPOMORSKIE
 5. Województwo Pomorskie:
  - Ruszył nabór wniosków do programu "Florek - wsparcie dla OSP" - POMORSKIE
 6. Województwo Podlaskie:
  - Nabór wniosków w programie "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP na rok 2023"
 7. Województwo Podkarpackie:
  - Ruszył nabór do Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - PODKARPACKIE
 8. Województwo Łódzkie:
  - Nabór wniosków finansowania służb ratowniczych - ŁÓDZKIE
 9. Województwo Mazowieckie:
  - Zadanie „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” – nabór wniosków
  - Zadanie „OSP-2023” – nabór wniosków
  - Ruszył nabór wniosków do programu Finansowania Służb Ratowniczych - MAZOWIECKIE
  - Ruszył nabór wniosków do programu dla MDP - MAZOWIECKIE
  - Ruszył nabór wniosków do programu WFOŚ za zakresu ochrony powietrza - MAZOWIECKIE
 10. Województwo Lubelskie:
  - Nabór wniosków w programie "Mały Strażak"
 11. Województwo Śląskie:
  - Program „EKO REMIZA” finansowany ze środków WFOŚ w Katowicach
  - Doposażenie i zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym - WFOŚ Katowice 2023
  - Programu Bezpieczny Strażak - nabór wniosków WFOŚ Śląsk 2023
  - Zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - ŚLĄSKIE
 12. Województwo Małopolskie:
  - Nabór wniosków w programie „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”
  - Nabór na środki w ramach pomocy finansowej dla gmin Małopolskie OSP 2023
  - Ruszył "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz.2" - MAŁOPOLSKA
 13. Województwo Opolskie:
  - Nabór wniosków w programie „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” / część 2
 14. Województwo Świętokrzyskie:
  - Nabór wniosków WFOŚ '2023 - ŚWIĘTOKRZYSKIE
 15. Województwo Warmińsko-Mazurskie:
  - Nabór wniosków w programie "Mały Strażak"
 16. Województwo Kujawsko-Pomorskie:
  - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP

Program "ORLEN dla Strażaków"

ORLEN dla Strażaków, to coroczny program wsparcia strażaków z terenu całej Polski. Fundacja Orlen wraz z fundatorem jakim jest spółka PKN Orlen, co roku przekazują środki finansowe na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR)

FSUSR od wielu lat wspiera jednostki OSP z terenów wiejskich corocznymi edycjami programu wsparcia. Wsparcie finansowe w zależności od edycji i myśli przewodniej może dotyczyć: modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków jednostek OSP, budynków użyteczności publicznej, a także zakupu sprzętu ratowniczego.

Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, przeznaczone dla sołectw. Służą one wykonaniu przedsięwzięć, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców danego sołectwa. Jednostki mogą się zwrócić do Sołectwa, o wsparcie finansowe na założony przez siebie cel lub inwestycję. Więcej informacji należy szukać bezpośrednio u władz sołectwa lub gminy.

Budżet Obywatelski

Jest to budżet zwany również partycypacyjnym. To demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w danym mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Oznacza to, że mieszkańcy jak i organizacje, mogą zgłaszać propozycje zadań do budżetu, a następnie zostaną one analizowane przez urzędników.
Projekty, które przejdą weryfikację są poddawane powszechnym i bezpośrednim głosowaniom. W efekcie czego projekty, które osiągną najlepsze wyniki przeznacza się do realizacji. W kontekście OSP, można tworzyć projekty na temat zakupu pojazdów, sprzętu czy remontu lub budowy remizy oraz infrastruktury. Historia zna wiele przykładów jednostek, które pisały projekty do budżetu obywatelskiego na nowy samochód czy umundurowanie i odnosiły w tych sprawach sukcesy! Po więcej szczegółów należy zwracać się do urzędów miast i gmin w celu uzyskania informacji.

Program Równać Szanse

Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W kontekście OSP mowa tutaj przede wszystkim o MDP czyli młodzieżowych drużynach pożarniczych. Program ten przeznacza środki na powiększanie bazy dydaktycznej w celu szkolenia MDP, dofinansowuje same szkolenia oraz daje możliwość pogłębienia więzi ze społecznością lokalną. 

Dotacje dla OSP KSRG

Jest to dotacja z budżetu państwa, na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej , działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowania obejmują między innymi: remont i wyposażenie budynków oraz zakup sprzętu i umundurowania. Szczegółów należy szukać na stronach komend powiatowych i miejskich, właściwych do terenu na jakim działamy, bez względu czy jest to powiat czy gmina.

Dotacje MSWiA dla OSP

Jest to dotacja z budżetu państwa, na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej , działających w spoza  krajowego systemu, ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowania obejmują między innymi: remont i wyposażenie budynków oraz zakup sprzętu i umundurowania. Szczegółów należy szukać na stronach komend powiatowych i miejskich, właściwych do terenu na jakim działamy, bez względu czy jest to powiat czy gmina.

Agencja Mienia Wojskowego

Kolejną szansą na pozyskanie sprzętu jest oferta Agencji Mienia Wojskowego. Aktualnie posiadany sprzęt na zbyciu, można znaleźć NA TEJ STRONIE
Cała procedura wraz w wnioskiem znajduję NA TEJ STRONIE

Fundacja KGHM

Co roku na liście beneficjentów tej fundacji znajduje się kilka jednostek OSP. W większości, są to jednostki z terenu działania Fundacji tj. z zagłębia miedziowego.
Adres strony fundacji: http://fundacjakghm.pl/
Lista beneficjentów: http://fundacjakghm.pl/o-fundacji-kghm#wykaz-darowizn;jsessionid=209E74A860D1C5CCC46EF8DD54FECD32

Fundacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór zostanie przeprowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej.
Oferta dotyczy tylko WYBRANYCH GMIN, określonych w regulaminie programu. 

Fundacja PZU. Pomoc to Moc 

Fundacja spiera projekty, które służą profilaktyce zdrowotnej i promują zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną i zdrową dietę. Mające praktyczny wymiar, jak budowa plenerowych siłowni i ścieżek zdrowia, a także charakter edukacyjny. Obejmują warsztaty i szkolenia, m.in. z udzielania pierwszej pomocy.


Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?