W związku z ogromnym zainteresowaniem ofertą oraz aktualną sytuacją na rynku,  prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności asortymentu.

close

FSUSR - Jak rozliczyć? Jakie terminy i zasady rozliczenia FSUSR.

FSUSR - Jak rozliczyć? Jakie są terminy i zasady rozliczenia dotacji z FSUSR.

Od kiedy mogę robić zakupy? Do kiedy należy zrealizować zadania?

Czas w jakim należy wykonać zadanie liczy się od dnia otrzymania potwierdzenia o przyznaniu środków do nieprzekraczalnego terminu 31 grudnia 2021 roku.

Do czego zobowiązuje się jednostka OSP podpisując umowę z FSUSR?

Środki należy wykorzystać zgodnie z umową i przesłaną ofertą konkursową.. Środki te mogą być przeznaczone jedynie na zakup sprzętu z oferty konkursowej. Należy samodzielnie prowadzić dokumentacje, na co przeznaczyliśmy kwotę uzyskaną z dotacji. Koniecznie trzeba umieścić stosowną tablicę informacyjną (w galerii) w formacie min. A4. W razie konieczności zmiany realizacji zadań, OSP musi w ciągu 7 dni od wystąpienia problemu, poinformować Fundusz. Dokumentację należy przechowywać i udostępniać do wglądu Funduszowi Składkowemu, w trakcie i do 24 miesięcy od zakończenia realizacji zadania. Pozyskany sprzęt należy wykorzystywać minimum dwa lata od zakupu. Jeśli zrezygnujemy z realizacji zadań, pozyskany sprzęt należy przekazać do jednostki samorządowej lub zwrócić koszta Funduszowi za specjalnym przelicznikiem zużycia sprzętu w ciągu 24 miesięcy od zakończenia realizacji zadania.

Jak rozliczyć się z projektu?

Należy złożyć w formie papierowej rozliczenie projektu do godziny 16:00 31 stycznia 2022 roku w siedzibie Funduszu.

Podstawą do rozliczenia są:

  1. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe (w galerii).
  2. Kopia faktur.
  3. Kopia umów.
  4. Kopia rachunków.
  5. Kopia potwierdzeń przelewów.
  6. Kopia innych dokumentów związanych z zadaniem.
  7. Łączna kwota faktur będąca sumą wkładu własnego i środków z Funduszu.
  8. Kopie muszą mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem zrobione przez odpowiednią do tego osobę.
  9. Należy opisać każdy wydatek zgodnie z umową i wykazać merytorycznie do czego konkretny sprzęt posłuży. W opisie musimy zawrzeć numer umowy i datę jej zawarcia.
  10. Każdy dokument należy opisać zgodnie z Instrukcją Rozliczeniową (w galerii)

Faktury związane z rozliczeniem finansowym nie mogą być podstawą do jakichkolwiek innych rozliczeń odrębnych projektów. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości Fundusz może wyznaczyć dodatkowy 14 dniowy termin na uzupełnienie dokumentacji. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni na czas dokumentacji, Fundusz sam wyliczy na podstawie przesłanych dokumentów odpowiednie kwoty.

Czy są jakieś kary?

W razie nieprzestrzegania warunków umowy Fundusz może naliczyć karę 2% maksymalnej wysokości dofinansowania. Nieprzestrzeganie związane jest: z niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków, nie umieszczenia tablicy informacyjnej, nie udostępnienia do wglądu dokumentów lub nie złożenia rozliczenia. Fundusz może dochodzić wyższego odszkodowania, jeśli wartość szkody przekracza 2% . Kary są naliczane niezależne od wartości szkody i winy organizacji i mogą ewentualnie mogą zostać zwrócone. Kary umowne mogą się sumować i muszą być płacone niezwłocznie, do terminu będącego na wezwaniu z Funduszu. Nawet w przypadku odstąpienia od umowy kary nadal pozostają w mocy.

Czy Fundusz może zażądać zwrotu przesłanych środków?

Tylko i wyłącznie w trzech przypadkach: kiedy otrzymana kwota nie została w żaden sposób wydana na sprzęt, kiedy nie złożyliśmy rozliczenia, kiedy dotacja została wykorzystana w sposób sprzeczny ze zobowiązaniami i zostanie to zauważone przy rozliczeniu. Dofinansowanie należy zwrócić wraz z odsetkami na wskazane przez Fundusz konto w ciągu 7 dniu od otrzymania od nich zawiadomienia.

Kiedy umowa?

Fundusz sukcesywnie wysyła na adresy mailowe jednostek OSP komplety dokumentów. 

Zapraszamy do realizacji dotacji w naszym sklepie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć