Nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Bezpieczny Strażak” - WFOŚ Śląskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”. Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Co jest celem dofinansowania?

Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń środowiska.

Kto może być beneficjentem?

Beneficjentami środków są Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa śląskiego.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 17 czerwca 2024 roku do 19 lipca 2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Jak można składać wnioski?

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP.

O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Jaki budżet został przeznaczony?

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 3.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji oraz szablony wniosków można znaleźć na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-bezpieczny-strazak.html

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?