WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Program „Nowoczesna Remiza” edycja 2024 - WFOŚ Lubuskie

Program „Nowoczesna Remiza” edycja 2024

Informujemy, że od 4 czerwca 2024 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rozpoczyna nabór wniosków do programu „Nowoczesna Remiza” edycja 2024.

Program ten pozwala na uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki z częściowym umorzeniem, co stanowi atrakcyjną opcję dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz gmin z województwa lubuskiego.

Jaki jest cel programu?

Program zakłada wsparcie dla jednostek OSP w województwie lubuskim poprzez:

Termomodernizację i rozbudowę istniejących budynków remiz z wykorzystaniem OZE.
Budowę nowych remiz z wykorzystaniem OZE.
Doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych oraz awarii technicznych.

Dla wszystkich złożonych wniosków elementem obligatoryjnym są działania informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych propagujące wiedzę nt. dofinansowania zadania oraz efektów wynikających z realizacji zadań.

Jakie są warunki dofinansowania? 

Pożyczka może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość pojedynczego zadania to 100 000,00 zł a maksymalna to 1 000 000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki — WIBOR 3M + 100 pkt bazowych, minimum 5,00%.

Do 40% pożyczki może zostać umorzone pod warunkiem:

terminowego wykonania przedsięwzięcia i osiągnięcia planowanych efektów,

dotrzymywania przez beneficjenta wszelkich zobowiązań finansowych wobec Wojewódzkiego Funduszu przez trzy lata przed złożeniem wniosku o umorzenie części pożyczki,
złożenia wniosku o umorzenie,
braku zaległości w spłacie rat kapitałowych, odsetek oraz innych wymagalnych należności wobec Wojewódzkiego Funduszu na dzień złożenia wniosku o umorzenie.

Jaki jest termin składania wniosku?

Wnioski razem z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze (ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra) w terminie od 4 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. Realizacja zadań możliwa jest do 30 kwietnia 2026 r.

Dokumenty dotyczące programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie: https://wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-programy/nowoczesna-remiza-edycja-2024-pozyczka-z-umorzeniem-w-ramach-programu?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR20aobzj9IX5NyvS2n8riRvld4_pi7g_hG8rqeSfc5sqp5J3MhIFqBU9yM_aem_AealLYWN-QMHZx_NQ1uAMaRqrKQbqlIMoW1erXEEohIUx9yJnKOLxPX3lf1REzxUsz5if7Uvj1dBs8QWFbqHC0aT

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?