WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP i MDP - WFOŚ woj. mazowieckie

Co jest celem programu?

Działania prowadzące do zapobiegania, ograniczania i likwidowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii zwiększające skuteczność służb ratowniczych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, w tym doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Do kiedy można składać wnioski?

Termin składania wniosków o dofinansowanie ustala i ogłasza Zarząd Funduszu. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszcza się na stronie internetowej Funduszu. Zarząd może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków przed upływem ustalonych terminów. 

Wnioski o dofinansowanie będą dokumentami opatrzonymi podpisem należy dostarczyć do siedziby Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do zakończenia naboru do godziny 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do Funduszu. 

Kto może być beneficjentem?

Beneficjentami mogą być Ochotnicze straże pożarne oraz gminy. W przypadku umowy zawieranej przez gminę, beneficjentem końcowym jest Ochotnicza Straż Pożarna. 

Intensywność dofinansowania

Do 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w 2024 roku nie może przekroczyć 25 000 zł 

Więcej informacji znajdą Państwa na stronie WFOŚiGW Mazowieckie 

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?