Bezpieczne Mazowsze: Konkurs w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Jako strażacy, codziennie stajemy twarzą w twarz z wyzwaniami, które testują nasze umiejętności, odwagę, a przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy. W naszej pracy, równie ważne jak gaszenie pożarów, jest zapobieganie im poprzez edukację społeczeństwa. Dlatego z ogromnym entuzjazmem możemy przyjąć inicjatywę Zarządu Województwa Mazowieckiego, który ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Co Musisz Wiedzieć?

Zarząd Województwa Mazowieckiego, dnia 30 stycznia 2024 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania pn.: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”. Celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców w obszarze bezpieczeństwa publicznego, co jest niezwykle ważne zarówno dla nas - strażaków, jak i dla całej społeczności.

Dlaczego Strażacy Powinni Brać Udział?

Jako strażacy, posiadamy doświadczenie i praktyczną wiedzę, które mogą być nieocenione w edukowaniu społeczeństwa na tematy związane z bezpieczeństwem. Włączając się w konkurs, mamy szansę nie tylko na zdobycie środków finansowych na realizację ważnych projektów, ale przede wszystkim na podniesienie poziomu świadomości społecznej, co może uratować życie.

Jak Zgłosić Ofertę?

Zgłaszanie ofert odbywa się wyłącznie przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac, co zapewnia transparentność i równy dostęp dla wszystkich zainteresowanych. Warto pamiętać, że oferty można składać w okresie od 5 do 26 lutego 2024 roku, a każdy podmiot ma możliwość złożenia maksymalnie dwóch ofert, po jednej na każde zadanie konkursowe.

Terminy i Dofinansowanie

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 11 czerwca 2024 roku, a realizacja wybranych projektów będzie miała miejsce między 11 czerwca a 15 grudnia 2024 roku. Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio 25 000 zł dla inicjatyw edukacyjnych i 45 000 zł dla projektów skierowanych do młodzieży.

Nabór do Komisji Konkursowej

Zachęcam również do udziału w naborze osób do komisji konkursowej, który jest otwarty od 5 do 19 lutego 2024 roku. Jako strażacy, dzięki naszemu doświadczeniu, możemy wnieść cenny wkład w ocenę i selekcję projektów.

Dlaczego To Tak Ważne?

Inwestowanie w edukację i bezpieczeństwo to inwestowanie w przyszłość. Każdy projekt, który zwiększa świadomość zagrożeń i uczy, jak im zapobiegać, jest krokiem w kierunku bezpieczniejszego środowiska dla nas wszystkich. Z pewnością zaangażowanie w takie inicjatywy może realnie zmniejszyć liczbę wypadków i pożarów, a tym samym - uratować życie.

Zapraszamy wszystkich strażaków, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego do aktywnego udziału w konkursie "Bezpieczne Mazowsze". Razem możemy zrobić więcej dla bezpieczeństwa naszego regionu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/bezpieczenstwo/otwarte-konkursy-ofert-dotyczace-bezpieczenstwa/otwarty-konkurs-ofert-w-obszarze-porzadek-i-bezpieczenstwo-publiczne-na-zadania-pn-inicjatywy-edukacyjne-podnoszace-swiadomosc-mieszkancow-mazowsza-w-zakresie-poprawy-ich-bezpieczenstwa-oraz-wdrozenie-mlodziezy-w-bezpieczenstwo-mieszkancow-mazowsza.html

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?