Filtrowanie

Kategorie

Środki pianotwórcze

Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów

Środki pianotwórcze

Środki pianotwórcze stosowane w działaniach ratowniczo-gaśniczych służą do wytworzenia piany gaśniczej. Piana gaśnicza to nic innego jak pęcherzyki wytworzone z cieczy. Przy użyciu tego środka gaśniczego gasi się głównie pożary gruby B. Co prawda regułą jest, że przy łatwym dostępie do miejsca pożaru ze względów ekonomicznych i środowiskowych (piana wpływa degradująco na środowisko naturalne) jest on gaszony przy użyciu wody, niemniej jednak zaraz po wodzie najczęściej wykorzystywanym środkiem do gaszenia pożarów (szczególnie z grupy B) jest właśnie piana gaśnicza. Dzięki środkom pianotwórczym możemy uzyskać pianę lekką, średnią i ciężką. W ofercie naszego sklepu posiadamy środek pianotwórczy Roteor M, dzięki któremu możliwym będzie wytworzenie każdego rodzaju piany.

Roteor M 3% Premium

Oferowany środek pianotwórczy pozwoli na wytworzenie piany do gaszenia pożarów, której zadaniem jest wytworzenie warstwy izolacyjnej pomiędzy palącym się materiałem a powietrzem. Dzięki odpowiednio podanej warstwie piany dochodzi do likwidacji strefy spalania i ochłodzenia strefy pożaru. Na skuteczność akcji gaśniczej przy użyciu piany gaśniczej wpływ ma, poza jej właściwym podaniem - jakość środka pianotwórczego. Roteor M jest syntetycznym środkiem występującym w postaci płynu. Na jego wysoką  efektywność wpływają zastosowane przy produkcji specjalnie wyselekcjonowane i wysokopienne związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji i substancje obniżające temperaturę krzepnięcia. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość zastosowania wody wodociągowej i morskiej. Na stronie produktu udostępniamy szczegółowe informacje na jego temat.