Filtrowanie

Kategorie

Wyposażenie toreb PSP R1

Pokazuje 1 - 13 z 13 elementów

Wyposażenie toreb PSP R1

Zestaw ratunkowy PSP R1 to obowiązkowe wyposażenie strażaka-ratownika działającego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nadrzędnym celem KSRG jest ratowanie zdrowia i życia ludzi poprzez niesienie pomocy medycznej w przypadku wystąpienia nagłych zagrożeń czyli zdarzeń prowadzących do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub groźby utraty życia. Charakter pracy służb pożarniczych niesie ze sobą ogromne ryzyko zetknięcia z takim właśnie zdarzeniem. W przypadku braku na miejscu specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – na odpowiednio przygotowanym (merytorycznie i sprzętowo) Strażaku spoczywa obowiązek udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Sprzęt zgodny z wymaganiami

Z uwagi na fakt, że Komendant Główny PSP wydał Wytyczne do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w których znalazł się m.in. wykaz standardowego i ponadstandardowego wyposażenia wchodzącego w skład zestawu ratownictwa medycznego – nie możemy mówić o dowolności w wyborze wyposażenia do podejmowania działań ratowniczych. W naszej ofercie znajdują się wyłącznie produkty spełniające wymagania wynikające z  wspomnianych Wytycznych.