WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Przyrządy pomiarowe

Aktywne filtry

Elektroniczne przyrządy pomiarowe 

W czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ratownicy są narażeni na szereg niebezpieczeństw związanych między innymi z obecnością gazów i par wybuchowych, obecnością toksycznych i żrących gazów, brakiem lub nadmiarem tlenu w atmosferze, obecnością źródeł promieniowania jonizującego. Skutkom negatywnego oddziaływania szkodliwych substancji możemy zapobiec, o ile w porę otrzymamy informację o ich wystąpieniu. Do urządzeń służących do wykrywania oraz oznaczania wielkości stężeń substancji niebezpiecznych zaliczamy elektroniczne przyrządy pomiarowe takie jak detektory gazowe i monitory skażeń radioaktywnych. Do elektronicznych przyrządów pomiarowych zaliczamy również tlenomierze służące do monitorowania stężenia tlenu w atmosferze oraz eksplozymetry -  mierzące stężenie czynnika palnego w powietrzu i przeznaczone do wykrywania oraz oznaczania stężeń gazów oraz par cieczy palnych. Urządzenia mają zaprogramowane progi alarmowe, o których przekroczeniu informują w sposób akustyczny i optyczny.

Przyrządy pomiarowe do wykrywania stężeń substancji niebezpiecznych

Dostępne na rynku przyrządy pomiarowe do wykrywania stężeń oferują pomiary jednej lub kilku substancji. SINGLE GAS CLIP (SGC) to detektor jednogazowy służący do pomiaru stężenia tlenku węgla, tlenu oraz siarkowodoru w powietrzu. Chociaż jest to jeden z najmniejszych detektorów jednogazowych -  stężenie i rodzaju gazu możemy z łatwością odczytać na dużym wyświetlaczu. Szeroki zakres konstrukcji urządzeń umożliwia ratownikowi wykrycie jednocześnie nawet kilku niebezpiecznych substancji mogących znajdować się w atmosferze. Do przyrządów pomiarowych tego typu zaliczamy detektory multi gas. Detektor Multi Gas Clip 4G IR (sensor LEL Infra-Red) wykrywa (jednocześnie) metan, tlenek węgla, tlen oraz siarkowodór i daje możliwość zachowania pomiarów w pamięci urządzenia. Dzięki paskom LED z różnych stron detektora multi gas alarmy są bardzo dobrze widoczne. Poszukującym idealnego urządzenia do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego rekomendujemy Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C przeznaczony do wykrywania i pomiaru promieniowania pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą przyrządów pomiarowych do wykrywania stężeń, niezastąpionych w ratownictwie chemicznym oraz ekologicznym.

Profesjonalne detektory substancji toksycznych i radioaktywnych

W przypadku podejrzenia skażenia powietrza, niezawodną pomoc niosą specjalistyczne detektory wykrywające obecność toksycznych substancji w powietrzu. Oferujemy profesjonalne przyrządy służące do pomiaru stężenia gazów wybuchowych, tlenku węgla, siarkowodoru, a także promieniowania jonizującego. Urządzenia te wykazują wysoką skuteczność w wykrywaniu nawet niskiego stężenia toksycznych substancji, a ponadto zapewniają sprawne działanie w różnych warunkach, nawet w bardzo niskich i wysokich temperaturach.
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?