Kategorie

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Województwo MAZOWIECKIE. Dofinansowanie WFOŚ na doposażenie MDP 2021.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawia, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na działania prowadzące do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii poprzez zwiększanie skuteczności pełnionej służby w szeregach ochotniczej straży pożarnej, w tym aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Województwo MAZOWIECKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego.

Województwo LUBELSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od 19.04.2021 r. rusza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Województwo PODKARPACKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2021.

Nabór wniosków FSUSR 2021

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Województwo ŚLĄSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w roku 2020 w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Województwo MAŁOPOLSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Województwo ŁÓDZKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Rusza „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego.

Dotacja KSRG 2021

Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2021

Podpisz umowę dotacji OSP elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany.

Dowiedz się jak w łatwy sposób stworzyć swój profil zaufany i bez problemu podpisuj elektronicznie umowy dotacji.

Profil zaufany do podpisywania umów dotacji OSP

Profil zaufany do podpisywania umów dotacji KSRG , MSWiA , COVID19

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE. Program Animator życia- OSP

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE zaprasza do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu „Animatora życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”.

Województwo LUBUSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

Województwo MAŁOPOLSKIE. Konkurs MAŁOPOLSKIE OSP 2021

Województwo Małopolskie na wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w 2021 roku posiada zarezerwowane środki finansowe w wysokości 2 700 000 zł. Ww. środki planuje się przekazać w formie dotacji gminom z terenu województwa małopolskiego.

Dotacje z MSWiA dla OSP spoza KSRG w 2021r

Zakres dotacji MSWiA dla OSP nienależących do KSRG w 2021r

Zakres dotacji dla OSP w KSRG w 2021r

W artykule przedstawiamy zestawienie sprzętu objętego dotacją KSRG w 2021 roku.

Województwo OPOLSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Województwo POMORSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2021).

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

"Kwota 1 mln 115 tys. złotych to budżet, jaki w tym roku zostanie przeznaczony dla jednostek OSP na zakup sprzętu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Po raz kolejny NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu przeznaczają środki na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP w województwie kujawsko-pomorskim."

Niezawodna motopompa – sprzęt do zadań specjalnych

Profesjonalne motopompy znajdują praktyczne zastosowanie w jednostkach strażackich, jak również w wielu innych obszarach. Sprawdźmy, co potrafią te zaawansowane urządzenia i jakimi parametrami powinny się odznaczać.

Wyposażenie, którego nie może zabraknąć w strażnicy

W tym artykule sprawdzamy, jakich elementów wyposażenia nie powinno zabraknąć w żadnej remizie.

Zadanie OSP-2021. Program Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego , przeznaczył środki finansowe z budżetu Województwa na udzielenie pomocy gminom w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uruchomił zadanie OSP-2021 oraz zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021.

Dotacja 5000 plus dla OSP 2021r – COVID

Każda jednostka, która zadeklarowała chęć uczestnictwa w akcji promowania szczepień lub dowozu osób na szczepienia, otrzyma za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP dotację w kwocie 5000zł. Tak jak miało to miejsce w 2019r. Na blogu zamieszczamy listę sprzętu, na który będzie można wykorzystać wyżej wymienioną dotację.

Niezbędne wyposażenie wykorzystywane w ratownictwie medycznym

Ratownictwo medyczne to obszar, w którym niezbędna jest błyskawiczna i bezbłędna interwencja. Aby akcje ratownicze zakończyły się sukcesem, ratownicy muszą być zawsze doskonale przygotowani i wyposażeni w najwyższej klasy sprzęt ratowniczy. Jakie elementy koniecznie muszą się znaleźć na wyposażeniu ratownika medycznego?

Niezawodne wentylatory oddymiające o wielu zastosowaniach

Jednym z przydatnych urządzeń, których nie powinno zabraknąć w żadnej jednostce Państwowej Straży Pożarnej, są profesjonalne wentylatory oddymiające. To zaawansowany sprzęt wyposażony w solidną konstrukcję, a także mocny i niezawodny silnik. Wentylatory są urządzeniami o wysokiej wydajności, dzięki czemu świetnie zdają egzamin w każdych warunkach pracy i radzą sobie nawet z najtrudniejszymi wyzwaniami!

Prezentacja radiotelefonu Motorola DP4600E

Prezentacja jednego z najczęściej wybieranych radiotelefonów przenośnych - Motoroli DP4600E

Zrób to sam. Oznaczanie sprzętu za pomocą drukarki etykiet

Zrób to sam. Oznaczanie sprzętu taśmą dymo. Każdy wie, jak trudne jest pilnowanie sprzętu podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy stosują różne metody znakowania sprzętu.

Strefa998.pl dla najmłodszych

Kolorowanki, gry i zabawy dla Małych Strażaków z MDP i małych pasjonatów pożarnictwa,

Na co zwracać uwagę przy wyborze odzieży termoaktywnej?

Chcesz kupić odzież termoaktywną? Dowiedz się jakie powinna mieć cechy. Przeczytaj nasz artykuł!

Komu pomóc najpierw? O pierwszeństwie udzielania pierwszej pomocy

W sytuacjach kryzysowych, jak na przykład katastrofy budowlane, czy karambole na drodze, niezmiernie istotne jest to, aby wszystkie służby działały szybko i zdecydowanie. Organizacja pracy pozwala uratować możliwie jak najwięcej osób. W tym celu strażacy dokonują oceny stanu poszkodowanych i decydują, w jakiej kolejności udzielać im pomocy. Aby to zrobić, często używają zestawu TRIAGE.

Lista sprzętu objętego dotacjami z WFOŚ w 2021r

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ogłosił nabór dla WFOŚ na realizację w 2021 programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W dokumentacji projektowej określił na jaki sprzęt będzie można uzyskać dotację w 2021r. Na blogu zamieszczamy wykaz rzeczowy sprzętu pożarniczego objętego dotacjami.

Niezawodne narzędzia uniwersalne NUPLA

Niezawodne narzędzia uniwersalne NUPLA jako sprzęt pomocniczy każdego strażaka.

(Nie)bezpieczne pokrowce

(Nie)bezpieczne pokrowce. Praktyczne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo.

Nowy wysokociśnieniowy system gaśniczy od ROSENBAUER - RFC CUTTEX

Rosenbauer nie przestaje zaskakiwać. Tym razem wprowadza na rynek system cięcia i gaszenia CUTTEX z innowacyjną dyszą do cięcia i gaszenia.

Profesjonalne narzędzia STIHL, czyli niezawodny sprzęt dla strażaków

Przy podejmowaniu każdego wyzwania, strażacy korzystają z narzędzi, które – podobnie jak oni sami – gwarantują niezawodność oraz skuteczność niezależnie od sytuacji. Takimi właśnie narzędziami są urządzenia marki STIHL, która jest doskonale znana każdemu profesjonaliście. Ten renomowany producent posiada w swojej ofercie szeroką gamę solidnych, wielozadaniowych narzędzi, które bezbłędnie zdają egzamin nawet podczas najbardziej wymagających straża

ROSENBAUER – kompleksowa oferta sprzętu dla jednostek strażackich

ROSENBAUER – ta nazwa nie raz obiła się o uszy każdego strażaka! Ciesząca się renomą w skali globalnej, firma ROSENBAUER dostarcza kompleksową ofertę stworzoną na potrzeby nowoczesnych jednostek strażackich. Trwałość, innowacja doskonale opracowane technologie – wszystko to przekłada się na najwyższą jakość produktów tej marki!

Poznaj akcesoria, które wzbudzą zainteresowanie każdego strażaka!

W tym artykule przedstawiamy atrakcyjne gadżety, które z pewnością zaciekawią każdego strażaka.

Namioty ratownicze. Jakie cechy powinny posiadać?

Jakie cechy powinien posiadać namiot ratowniczy, aby mógł doskonale spełnić swoją rolę w każdym zadaniu? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Nowe zaawansowane technologicznie sznurówki od HAIX

Jak się okazuje, można jeszcze wiele zrobić w celu polepszenia bezpieczeństwa pożarników. Innowacje pojawiają się zarówno w sprzęcie jak i odzieży ochronnej. Produktem, który zwrócił naszą uwagę są nowe, zaawansowane technologicznie sznurowadła, które rzeczywiście mogą zmienić koncepcję wyrobu.

Robot RTE od Rosenbauer

Po raz kolejny Rosenbauer załącza do swojej oferty wyjątkowy produkt, który ma zrewolucjonizować rynek. Tym razem jest to Robot RTE czyli sterowany radiowo, wielofunkcyjny pojazd gąsienicowy do zadań specjalnych!

Rękawice techniczne ROSENBAUER GLOROS T1

Rosenbauer włączył do swojej oferty ulepszoną wersję i następcę rękawic do ratownictwa technicznego RESCUE II. Oczywiście nie mogliśmy przejść obok tego faktu obojętnie. Przedstawiamy godnego następcę - rękawice GLOROS T1.

Prądownica RTE FX - nowość od ROSENBAUER

Rosenbauer jest liderem w dziedzinie technologii i innowacji jeżeli chodzi o produkty dla służb ratowniczych i gaśniczych. Niemalże w każdej kategorii produktów znajdziecie Państwo modele tej firmy. Nie ustajemy w wysiłkach poszukiwania jeszcze lepszego, bezpieczniejszego i bardziej innowacyjnego sprzętu, który będziemy mogli Państwu zaoferować. Taką nowością są wysokiej klasy prądownice RTE FX.

Wytrzymałe latarki PELI do pracy w każdych warunkach

Słabe warunki oświetleniowe to czynnik, który może stanowić poważne zagrożenie dla efektywnych działań ratowniczych. Praca w ciemnych, zamkniętych obiektach lub w warunkach nocnych wymaga odpowiedniego przygotowania. Z myślą o takich właśnie sytuacjach, włączyliśmy do naszego asortymentu niezawodne latarki Peli, które wyróżniają się znakomitą wytrzymałością również w trudnych warunkach.

Jakimi funkcjami wyróżniają się radiotelefony strażackie?

Działania ratownicze wymagają niezakłóconej komunikacji, często w niesprzyjających ku temu warunkach. Ekstremalne temperatury, deszcz, pył, wysoki poziom hałasu – to wszystko powoduje, że sprawne porozumiewanie się z pozostałymi członkami zespołu jest znacznie utrudnione. W takich sytuacjach niezastąpionym narzędziem jest wysokiej klasy radiotelefon strażacki, najlepiej od sprawdzonego producenta.

Zacisk do rur MikoRescueTech ZHR-65

Prezentacja zacisku do rur MikoRescueTech ZHR-65

5000zł wsparcia dla stowarzyszeń - OSP

Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, z możliwością umorzenia Wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.
Showing 1 to 50 of 169 (1 Pages)