Kategorie

Recenzja radiotelefonu Hytera PD565 Professional

Recenzja sprzętu bez którego tak naprawdę nasze działania są mocno ograniczone, skuteczność jest mniejsza, a organizacja trudniejsza. Mowa tutaj o produkcie związanym z łącznością, a dokładniej o Radiotelefonie Hytera PD 565 czyli kompaktowym, wygodnym i prostym w użytku radiotelefonie.

#SzczepimySię z OSP

Konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych zawiera trzy elementy: 1. Premia na Start 2. Premia za Szczepienia OSP 3. OSP na Medal #SzczepimySię

Recenzja latarki nahełmowej Mactronic M-Fire 02

Postaram się przybliżyć Wam moją recenzję latarki nahełmowej - Mactronic M-Fire 02. Latarkę użytkuję już od przeszło 3 lat i jest ze mną praktycznie na każdym zdarzeniu.

Recenzja aparatu ochrony dróg oddechowych MSA M1

INNOWACJA, MODUŁOWOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO. Wszystkie te cechy posiada Aparat Ochrony Układu Oddechowego MSA M1.

Czy istnieje latarka idealna? Recenzja latarki NIGHTSTICK Intrant XPP-5566

Czy istnieje latarka idealna? Moim zdaniem nie, dlaczego? Każda latarka ma wiele odróżniających ją od innych modeli funkcji. Każda wyróżnia się czymś innym ma swoje lepsze i gorsze strony, a także większy lub mniejszy potencjał w różnych aspektach. Dziś postaram się skupić na latarce, która sprosta nawet najbardziej wymagającym.

Titan dla tytanów. Recenzja najbardziej popularnego hełmu strażackiego.

Cześć! Z tej strony Paweł, a dziś przedstawię Wam moją pierwszą na blogu recenzję hełmu strażackiego z pod szyldu czerwonej "R", który użytkuje już od ponad 1,5 roku.

RFC POLY – systemy gaśnicze do szybkiego ataku pożarowego

Tym razem Rosenbauer wprowadza na rynek produkty przeznaczone do skutecznego gaszenia pożaru w jego krytycznych, początkowych minutach - pod nazwą systemy gaśnicze POLY.

Dotacje dla MDP w 2021 roku z środków MSWiA

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku w zakresie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Jak przygotować baterię Motorola do użytkowania?

Praktyczna instrukcja jak sprawnie przeprowadzić proces formatowania nowej baterii Radiotelefonu Motorola.

Instrukcja jak zrealizować dotację 5000plus?

W poniższej instrukcji prezentujemy Państwu jak postępować podczas realizacji dotacji 5000plus oraz przykładowe szablony wiadomości mailowych, które ułatwią nam realizację Państwa zamówień.

Województwo DOLNOŚLĄSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021.

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" tzw. „Mały Strażak”.

DOLNOŚLĄSKIE. Dotacja WFOŚ na modernizację remiz OSP 2021.

Wnioskodawcy mogą się starać w ramach Programu pn. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Województwo ŚLĄSKIE. Dotacja WFOŚ w zakresie doposażenia MDP 2021.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym

Nabór wniosków ORLEN dla STRAŻAKÓW 2021

Fundacja ORLEN ogłasza nabór programu ORLEN dla Strażaków 2021. W tym roku Fundacja ORLEN przeznaczy kolejne dwa miliony złotych na wsparcie Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce.

Regulamin Konkursu „Wygraj DRAGONa”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Wygraj DRAGONa” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

Województwo PODLASKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG 2021

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG 2021 o łącznej dotacji w kwocie 21 375 000 zł.

Nabór wniosków Równać Szanse - Małe Granty

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Województwo WIELKOPOLSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2021.

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Województwo MAZOWIECKIE. Dofinansowanie WFOŚ na doposażenie MDP 2021.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawia, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na działania prowadzące do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii poprzez zwiększanie skuteczności pełnionej służby w szeregach ochotniczej straży pożarnej, w tym aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Województwo MAZOWIECKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego.

Województwo LUBELSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od 19.04.2021 r. rusza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Województwo PODKARPACKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2021.

Nabór wniosków FSUSR 2021

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Województwo ŚLĄSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w roku 2020 w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Województwo MAŁOPOLSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Województwo ŁÓDZKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Rusza „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego.

Dotacja KSRG 2021

Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2021

Podpisz umowę dotacji OSP elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany.

Dowiedz się jak w łatwy sposób stworzyć swój profil zaufany i bez problemu podpisuj elektronicznie umowy dotacji.

Profil zaufany do podpisywania umów dotacji OSP

Profil zaufany do podpisywania umów dotacji KSRG , MSWiA , COVID19

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE. Program Animator życia- OSP

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE zaprasza do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu „Animatora życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”.

Województwo LUBUSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

Województwo MAŁOPOLSKIE. Konkurs MAŁOPOLSKIE OSP 2021

Województwo Małopolskie na wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w 2021 roku posiada zarezerwowane środki finansowe w wysokości 2 700 000 zł. Ww. środki planuje się przekazać w formie dotacji gminom z terenu województwa małopolskiego.

Dotacje z MSWiA dla OSP spoza KSRG w 2021r

Zakres dotacji MSWiA dla OSP nienależących do KSRG w 2021r

Zakres dotacji dla OSP w KSRG w 2021r

W artykule przedstawiamy zestawienie sprzętu objętego dotacją KSRG w 2021 roku.

Województwo OPOLSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Województwo POMORSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2021).

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE. Dotacja WFOŚ dla OSP 2021

"Kwota 1 mln 115 tys. złotych to budżet, jaki w tym roku zostanie przeznaczony dla jednostek OSP na zakup sprzętu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Po raz kolejny NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu przeznaczają środki na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP w województwie kujawsko-pomorskim."

Niezawodna motopompa – sprzęt do zadań specjalnych

Profesjonalne motopompy znajdują praktyczne zastosowanie w jednostkach strażackich, jak również w wielu innych obszarach. Sprawdźmy, co potrafią te zaawansowane urządzenia i jakimi parametrami powinny się odznaczać.

Wyposażenie, którego nie może zabraknąć w strażnicy

W tym artykule sprawdzamy, jakich elementów wyposażenia nie powinno zabraknąć w żadnej remizie.

Zadanie OSP-2021. Program Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego , przeznaczył środki finansowe z budżetu Województwa na udzielenie pomocy gminom w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uruchomił zadanie OSP-2021 oraz zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021.

Dotacja 5000 plus dla OSP 2021r – COVID

Każda jednostka, która zadeklarowała chęć uczestnictwa w akcji promowania szczepień lub dowozu osób na szczepienia, otrzyma za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP dotację w kwocie 5000zł. Tak jak miało to miejsce w 2019r. Na blogu zamieszczamy listę sprzętu, na który będzie można wykorzystać wyżej wymienioną dotację.

Niezbędne wyposażenie wykorzystywane w ratownictwie medycznym

Ratownictwo medyczne to obszar, w którym niezbędna jest błyskawiczna i bezbłędna interwencja. Aby akcje ratownicze zakończyły się sukcesem, ratownicy muszą być zawsze doskonale przygotowani i wyposażeni w najwyższej klasy sprzęt ratowniczy. Jakie elementy koniecznie muszą się znaleźć na wyposażeniu ratownika medycznego?

Niezawodne wentylatory oddymiające o wielu zastosowaniach

Jednym z przydatnych urządzeń, których nie powinno zabraknąć w żadnej jednostce Państwowej Straży Pożarnej, są profesjonalne wentylatory oddymiające. To zaawansowany sprzęt wyposażony w solidną konstrukcję, a także mocny i niezawodny silnik. Wentylatory są urządzeniami o wysokiej wydajności, dzięki czemu świetnie zdają egzamin w każdych warunkach pracy i radzą sobie nawet z najtrudniejszymi wyzwaniami!

Prezentacja radiotelefonu Motorola DP4600E

Prezentacja jednego z najczęściej wybieranych radiotelefonów przenośnych - Motoroli DP4600E

Zrób to sam. Oznaczanie sprzętu za pomocą drukarki etykiet

Zrób to sam. Oznaczanie sprzętu taśmą dymo. Każdy wie, jak trudne jest pilnowanie sprzętu podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy stosują różne metody znakowania sprzętu.
Showing 1 to 50 of 189 (1 Pages)