KRUS wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego

Zestawy ratownictwa przedlekarskiego na bazie standardu R-1

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach porozumienia zawartego z Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich doposażając jednostki OSP w zestawy ratownictwa przedlekarskiego na bazie standardu R-1. Celem tej współpracy jest ograniczenie skutków wypadków, w tym wypadków przy pracy rolniczej, a także prowadzenie wspólnie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy rolników oraz  ochrony zdrowia i życia mieszkańców wsi.

Jednostka OSP ubiegająca się o zestaw ratownictwa przedlekarskiego powinna kierować wniosek bezpośrednio do Oddziału Regionalnego KRUS z terenu swojego działania. Okres oczekiwania na zestaw zależy od liczby wniosków zgłoszonych i oczekujących na rozpatrzenie. Rocznie Kasa zakupuje ok. 200 zestawów. 

Wnioski o przyznanie dotacji

Wniosek jednostki OSP o przyznanie zestawu ratownictwa przedlekarskiego powinien zawierać:

• stosowną opinię z Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowych lub Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
• kopię zaświadczeń (poświadczonych za zgodność z  oryginałem) o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (uzyskaniu tytułu ratownika przez druha wnioskującej jednostki);
• klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych ratowników, których zaświadczenia są dołączone do wniosku wraz ze zgodami na ich przetwarzanie.

Więcej informacji na stronie internetowej KRUS.


Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?