MAZOWSZE „OSP–2024” – nabór wniosków

Założenia programu

Celem programu jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.
Szanując służbę druhów strażaków i doceniając ich ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków jeszcze w 2023 roku.

Wysokość dofinansowania

Na udzielenie pomocy gminom Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył środki w wysokości 19 200 000 zł.  

Wysokość wsparcia finansowego, ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosić:

• do 150 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy ciężki lub nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,
• do 100 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,
• do 40 000 zł – w przypadku wniosku dotyczącego dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego (bez względu na liczbę wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Nabór wniosków

Realizacja zadania z wydatkowaniem środków, nastąpi w 2024 roku.
W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski dotyczące dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Po ustaleniu wysokości środków na dofinansowanie zakupu samochodów, pozostałe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom, które złożyły wnioski na dofinansowanie zakupu wyposażenia, zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania „OSP–2024”.

Pomoc finansowa będzie przyznawana pozytywnie ocenionym wnioskom z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków złożonych poprzez system e-PUAP, do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania „OSP– 2024”.

Więcej informacji na stronie projektu


Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?