WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Nabór wniosków w ramach Bezpiecznego Strażaka i Remizy. WFOŚ zachodniopomorskie 2024

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z województwa zachodniopomorskiego mogą ubiegać się o wsparcie na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej oraz termomodernizację budynków remiz. To wszystko możliwe dzięki nowym naborom wniosków w ramach programów Bezpieczny Strażak i Remiza. Te inicjatywy, przygotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, skupiają się na potrzebach OSP, wspierając ich działania w zakresie bezpieczeństwa oraz ekologii. Dodatkowo Fundusz oferuje możliwość dofinansowania w obszarze edukacji ekologicznej.

Czym jest program „Bezpieczny Strażak” i jaki jest jego cel?

Wzrost bezpieczeństwa publicznego oraz efektywniejsze działania ratownicze to priorytety programu „Bezpieczny Strażak”, oferującego nawet do 90% dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). 

Celem tego programu jest umożliwienie OSP zakupu różnorodnych urządzeń, takich jak:

systemy odprowadzania spalin
stacje zasilania z panelami fotowoltaicznymi
kamery termowizyjne
defibrylatory
piły tarczowe do stali i betonu 
specjalistyczne wyposażenie ochronne 

Jaką kwotę wsparcia można uzyskać?

Całkowity budżet wynosi 2,9 miliona złotych, a jednostka OSP może otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 25 tysięcy złotych. Dofinansowanie może zostać przyznane jednej jednostce z gminy. 

Jaki jest termin składania wniosków?

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r.

Czym jest program Remiza”?

Istotne jest również podkreślenie programu Remiza, który umożliwia OSP i gminom uzyskanie dofinansowania na termomodernizację budynków oraz zakup i instalację urządzeń odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne. 

Jaką kwotę dotacji można uzyskać?

Dotacja może wynosić nawet 90% kosztów z maksymalną kwotą dofinansowania na jednostkę wynoszącą 40 tysięcy złotych. Budżet programu w regionie wynosi 1,6 miliona złotych. Celem tego programu jest stworzenie ekologicznych i przyjaznych dla środowiska miejsc pracy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Kiedy upływa termin składania wniosków?

Wnioski można składać do 28 czerwca 2024 r.

Czym jest Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej?

Od 22 kwietnia 2024 r., Fundusz rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Program ten to konkurs, w którym można zgłaszać projekty związane z edukacją ekologiczną, takie jak: 

publikacje
kampanie edukacyjno-informacyjne
wydawnictwa o tematyce ekologicznej
audycje na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii 
kursy
szkolenia
warsztaty
prelekcje
seminaria
konferencje
konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim 
pomoce dydaktyczne oraz multimedia

Jaką kwotę wsparcia można uzyskać?

Kwota wsparcia dla jednego beneficjenta może sięgać nawet 150 tysięcy złotych. Wnioski można składać w różnych kategoriach tematycznych, obejmujących efektywność energetyczną/OZE, niskoemisyjny transport, przeciwdziałanie emisjom, zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Więcej informacji o programach można znaleźć na stronie: wfos.szczecin.pl w zakładce Oferta.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?