WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 2024

Jaki jest cel programu? 

Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach konkursu wspieramy projekty z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, w tym:

  • roślinne murale, portrety lub pejzaże
  • ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe
  • inne inicjatywy, które zwiększają bioróżnorodność, poprawiają jakość powietrza, ograniczają hałas i zanieczyszczenia, odnawiają ekosystemy leśne itp.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Do udziału w konkursie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, które działają w Polsce od co najmniej 2 lat.

Co zyskasz, biorąc udział w konkursie?

  • szansę na dofinansowanie swojego pomysłu w wysokości 15 000 zł
  • możliwość realizacji projektu, który realnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców
  • satysfakcję z tworzenia czegoś dobrego dla lokalnej społeczności i środowiska

Jakie są ramy czasowe naboru do konkursu?

Nabór trwa od 1 do 25 marca. 

Kiedy można spodziewać się ogłoszenia wyników? 

Ogłoszenie wyników przewidziane jest 22 kwietnia 2024 roku.

Czy jest wymagany wkład własny?

Wkład własny nie jest wymagany. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko-2024/

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?