Dotacja dla jednostek OSP i PSP uczestniczących w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie

W dniu 18.08.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu
pn. „PRZYLEP – odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie”

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów zadań.

Łączny budżet Programu wynosi 1 000 000,00 zł.

Celem Programu jest poprawienie funkcjonowania jednostek państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych województwa lubuskiego, które utraciły pełną zdolność ratowniczo-gaśniczą w wyniku zaangażowania w akcji ratunkowej zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w dniach 22-24.07.2023 r. w Zielonej Górze, dzielnica Przylep. Realizacja programu polega na finansowaniu zakupu wyposażenia ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji przeznaczona jest na:

 typ I - Wyposażenie osobiste ochronne strażaka: 

- ubranie specjalne,

- buty specjalne strażackie,

- rękawice specjalne,

- hełmy strażackie,

- kombinezony ochronne,

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe oraz butle i maski do aparatów,

- sygnalizatory bezruchu,

- inne.

 

typ II - Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzęt łączności: 

- agregaty prądotwórcze,

- pompy do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych,

- węże ssawne i tłoczne,

- prądownice wody i piany.

- wytwornice piany,

- radiotelefony,

- system selektywnego alarmowania,

- inne poniesione koszty, niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

 

Wnioskowany zakres zgłoszonych zadań będzie uzgodniony przez WFOŚiGW w Zielonej Górze z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej po złożeniu wniosków
o dofinansowanie.

Termin naboru: Wniosek o dofinansowanie należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra. Termin naboru wniosków trwa do 30.09.2023 r. lub do wyczerpania środków.

LINK

https://wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-programy/dotacja-dla-jednostek-osp-i-psp-uczestniczacych-w-akcji-gasniczej

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?