WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Fundacja BGK - Na Dobry Początek

Na Dobry Początek!

Projekt wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, umożliwiający nauczycielom podniesienie kompetencji.

O programie

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. Zachęcamy, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:
- interakcję między dziećmi,
- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
- kreatywność,
- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Chcemy udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

• przygotowanie zajęć/warsztatów
• przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
• zakup pomocy dydaktycznych,
• zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektu,
• doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto,
• usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
• koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Kto może złożyć wniosek:

• jednostki samorządu terytorialnego
• biblioteki publiczne
• domy kultury
• fundacje
• stowarzyszenia
• publiczne szkoły podstawowe
• publiczne przedszkola

Więcej informacji na stronie Projektu.


Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?