WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Norma EN 388. Zmiany wymagań dla rękawic

Poziom odporności rękawic ochronnych, stosowanych również w jednostkach straży pożarnej, jest szczegółowo określony w normach wytyczonych przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Jeszcze do niedawna normy te nie były poddane precyzyjnym badaniom, przez co nie można było uznać ich za w pełni obiektywne. Dlatego w listopadzie 2016 pojawiła się nowelizacja, mająca na celu doprecyzowanie dotychczas obowiązujących wymagań.

metka z oznaczeniem normy EN 388

Norma EN 388 – jakie zmiany zostały wprowadzone?

Zanim pojawiła się nowelizacja normy EN 388, odporność rękawic na przecięcie była testowana wyłącznie okrągłym nożem o stałym nacisku (badanie to nazywane jest „Coup test”). Zauważono jednak, że test nie zawsze oddaje rzeczywistość, ponieważ nóż szybko tępi się w kontakcie z niektórymi materiałami (rękawice ochronne mogą zawierać włókno szklane lub metalowe). Od czasu nowelizacji wymagań, podczas testów uwzględniana jest możliwość tępienia noża przez rękawice – w takich sytuacjach do badania używane są wymienne ostrza o zmiennym nacisku, co ma na celu uzyskanie bardziej obiektywnego wyniku.

W związku z powyższym badaniem, dodany został nowy parametr do określania poziomu odporności na przecięcie zgodnie z ISO 13997. Poziom ten określany jest literą A, B, C, D, E lub F, którą umieszcza się na piątej pozycji pod piktogramem.

Po nowelizacji normy zmienił się również materiał, który był stosowany do testowania odporności na przetarcie. Obecnie używa się w tym celu nowego rodzaju papieru ściernego Klingspor PL31B 180. Ponadto pojawiło się badanie odporności przed uderzeniem wg normy EN 13594:2015. Jeśli taki test został wykonany, a uzyskany wynik był pozytywny, pod piktogramem umieszcza się literę „P”.

Odczytywanie liter i cyfr pod piktogramem wg normy EN 388:2016

Cyfry i litery określające poziom odporności rękawic umieszczone są pod piktogramem. Zanim została wprowadzona nowelizacja, symbole były tylko 4. Obecnie może ich być 5, a w przypadku kiedy wykonywane były również testy na uderzenie, symboli jest 6. Oto krótka instrukcja, w jaki sposób należy odczytywać kolejne pozycje:

  • odporność na ścieranie (0-4)
  • odporność na przecięcie „Coup Test” (0-5)
  • odporność na rozerwanie (0-4)
  • odporność na przekłucie (0-4)
  • odporność na przecięcie wg ISO (A-F) (gdzie A to najmniej)
  • odporność na uderzenie (P)

Literka X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania w konkretnym przypadku.

Skuteczna ochrona przed urazami mechanicznymi

Urazy mechaniczne w jednostkach straży pożarnej nie należą niestety do rzadkości. Strażacy bezustannie mają kontakt z przedmiotami o ostrych krawędziach oraz takimi materiałami jak kruche szkło, twarde metale i inne tworzywa, które wiążą się z ryzykiem urazy mechanicznego. Aby zapobiec przecięciu, przekłuciu czy też otarciu, koniecznością jest zakładanie specjalnych rękawic które zapewnią właściwą ochronę w każdych warunkach. Doskonałym wyborem są specjalistyczne rękawice pożarnicze które zabezpieczają nie tylko przed wszelkimi urazami, ale również przed zagrożeniami termicznymi. Zapraszamy do zapoznania się z rękawicami dostępnymi w naszym sklepie.

Oferta rękawic w sklepie STREFA998

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.
Nowy komentarz
Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?