Filtrowanie

Kategorie

Pianowe

Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów

Gaśnice pianowe

Gaśnice pianowe charakteryzują się wysokim stopniem skuteczności przy gaszeniu materiałów typu A (ciała stałe pochodzenia organicznego, np. drewno czy tkaniny) i B (ciecze, np. produkty naftowe i ich pochodnie, rozpuszczalniki czy farby). Piana jako czynnik gaśniczy ma dużą zdolność do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia, dzięki możliwości pokrycia pianą dużego obszaru i odcięcia dopływu tlenu. Gaśnice pianowe mogą być używane do pożarów  z grupy F (tłuszczów i olejów jadalnych). W przypadku urządzeń wyposażonych w dyszę kropelkowa oraz zwierających stosowną informację na etykiecie dopuszcza się również gaszenie urządzeń znajdujących się pod napięciem do 1 kV. Ze względu na specyfikę gaśnice pianowe mogą być z powodzeniem używane dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, w zakładach produkcyjnych, również w wyrobiskach górniczych, w szkołach, magazynach cieczy palnych, portach lotniczych. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnice pianowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.