Prądownice wodne 75

Aktywne filtry

Prądownica ROSENBAUER PROJET II

Prądownica ROSENBAUER PROJET II umożliwia podanie różnych rodzajów prądów wody - kombinację prądu zwartego i mgłowego - jednocześnie lub niezależnie.

Cena 3 648,18 zł

Prądownice uniwersalna 75 - niezbędny sprzęt do wytwarzania strumieni wodnych 

Powszechnie do celów gaśniczych wykorzystuje się wodę, która jest środkiem łatwo dostępnym, tanim i posiadającym niezwykłe właściwości fizyczne pozwalające na bardzo dobry odbiór ciepła. Aby akcja gaśnicza przyniosła oczekiwany efekt i nie wywołała dodatkowych szkód, które może spowodować nadmiar wody - wodę należy używać w sposób optymalny. Do gaszenia określonych powierzchni wykorzystuje się dany rodzaj strumienia wody np. do gaszenia powierzchni palnych podajemy wodę prądem zwartym i rozproszonym a gazy pożarowe chłodzimy/gasimy za pomocą prądów rozproszonych. Z uwagi na fakt, że okoliczności, do jakich wzywana jest Straż Pożarna są różne i zazwyczaj nieprzewidywalne – należy zaopatrzyć się w prądownice dające możliwość wytworzenia obu typów prądów.

Prądownica TURBO 75 - Prądownica wodna z nasadą aluminiową

W ofercie posiadamy zarówno prądownice wodne 75 proste jak i Turbo. Wydajność prądu gaśniczego zależna jest od ciśnienia i pola powierzchni wylotu. Większa średnica wylotu pyszczka (prądownice prosta) czy pierścienia, przez który wydostaje się woda w prądownicach Turbo generuje większą wydajność prądownicy. Prądownice 75 będą dwukrotnie bardziej wydajne od prądownic 52. Oferowane prądownice Rosenbauer 102 NFPA oraz PROJET II są prądownicami 75 typu Turbo czyli posiadają możliwość przełączenia z prądu zwartego na rozproszony bez zamknięcia strumienia. Prądownica prosta PW 75/R również daje możliwość operowania prądem rozproszonym - jednak dopiero po wymianie dyszy.

Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?