WIOSENNE PROMOCJE  SPRAWDŹ

Sprzęt informatyki i łączności

Aktywne filtry

Sprzęt do łączności - Radiotelefony i megafony

Organizacja łączności jest procesem ciągłym – zaczyna się od momentu wyjazdu z garażu pierwszego zastępu do działań i kończy po opracowaniu informacji ze zdarzenia. Na podstawie analiz danych statystycznych gromadzonych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) w ponad 40% zbadanych przypadków pierwszymi zastępami będącymi na miejscu zdarzenia są jednostki ochotniczych straży pożarnych, które rozpoczynają proces organizacji łączności. Strażak pełniący funkcję kierującego działaniami ratowniczymi (KDR) musi mieć od samego początku akcji świadomość, że to na nim w głównej mierze spoczywa obowiązek organizacji łączności, a jej właściwe przygotowanie może mieć ogromne znaczenie nie tylko dla skuteczności prowadzenia operacji ratowniczo-gaśniczych, lecz przede wszystkim dla skutecznej ochrony zdrowia i życia ratowanych. Organizacja łączności podczas działań nie jest dla KDR zadaniem pierwszoplanowym, lecz trudno wyobrazić sobie efektywne prowadzenie akcji bez szybkiej i skutecznej wymiany informacji. Syreny strażackie – urządzenia akustyczne stosowane głównie przez Ochotnicze Straże Pożarne. Głównym zastosowaniem jest powiadomienie członków JOT OSP o pożarach lub miejscowych zagrożeniach. Najpopularniejszymi syrenami są syreny typu SAD (starszego typu) lub HSS (elektroniczne). Na skuteczność syreny (zasięg działania) mają wpływ ukształtowanie ternu i stopień zabudowy obszaru w pobliżu sygnału nadawczego. Tuby głośnomówiące służą wzmacnianiu wydawanych poleceń czy sygnałów ostrzegawczych podczas prowadzonych działań. Za pomocą megafonu możliwym będzie nawiązanie kontaktu głosowego z poszkodowanymi i przekazanie im niezbędnych informacji o przebiegu akcji ratowniczej czy poinstruowanie o wymaganym sposobie zachowania. Z racji specyfiki środowiska pracy megafony muszą być przenośne – właśnie taki, zasilany na baterie sprzęt posiadamy w naszej ofercie. 

Czy chcesz usunąć ten produkt z koszyka?