Filtrowanie

Kategorie

Ubranie specjalne zgodne z OPZ KG PSP z 2019r.

Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów

Ubranie specjalne zgodne z OPZ KG PPS z 2019

Środowisko pracy strażaków wymaga użycia jak najlepszych środków ochrony osobistej – w tym odzieży dającej najlepszą z możliwych ochronę przed  niesprzyjającymi warunkami pracy. Kwestie związane z odzieżą ochronną ujęte zostały w Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  20 czerwca  2007 r.  w sprawie  wykazu wyrobów  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie  zdrowia  i życia  oraz  mienia,  a także  zasad wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do  użytkowania. W 2018r. rozporządzenie zostało zmienione w ten sposób, że wprowadzono nowe wzory umundurowania specjalnego Strażaków o wyższych od dotychczas stosowanych parametrach ochronnych.

Ubranie specjalne FHR 008  MAX PL

W asortymencie Sklepu pożarniczego Strefa998.pl oferujemy zgodne z obowiązującym nowym wzorem i dedykowane wszystkim Strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ubranie strażackie FHR 008  MAX PL. W skład prezentowanego zestawu wchodzą spełniające wymagane normy i posiadające certyfikaty CNBOP-PiB komplety spodni i kurtek oraz kurtki o lekkiej konstrukcji. Odzież wykonana jest z innowacyjnych tkanin w jaskrawym kolorze co dodatkowo zapewni widoczność po zmierzchu lub w zadymionym otoczeniu. Zaopatrując się w nasze ubranie strażackie PSP zapewnicie Państwo sobie ochronę na najwyższym wymaganym poziomie.