Kategorie

Parawan

Pokazuje 1 - 4 z 4 elementów

Parawan

W skutecznie przeprowadzonej akcji ratowniczej decydującą rolę odgrywa czas. W dzisiejszych czasach działania wszystkich służb ratowniczych takich jak straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe utrudniona jest przez obecność ciekawskich i gapiów na miejscu zdarzenia. Osoby takie stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu akcji ratowniczej i działań ratowniczych. Szybko ustawione parawany ochronne  umożliwiają osłonięcie ofiar przed wzrokiem gapiów i zapewniają jednocześnie odpowiednie warunki pracy i pełną koncentrację ekip ratowniczych  w podjętych działaniach. Ustawienie parawanu chroniącego przed wzrokiem ciekawskich trwa jedynie kilka sekund. W miejscach niebezpiecznych takich jak autostrady czy drogi szybkiego ruchu nie osłonięcie terenu prowadzenia akcji ratowniczej może doprowadzić do kolejnych zdarzeń z nieuważnymi kierowcami. Dlatego aktualna pragmatyka prowadzenia akcji ratowniczych potwierdza zasadność i celowość użycia parawanu ochronnego miejsca zdarzenia z udziałem osób poszkodowanych. W naszej ofercie prezentujemy klika rozwiązań z zastosowaniem tego przydatnego elementu w akcjach ratowniczych.