Do końca realizacji i rozliczenia dotacji 5000zł dla OSP COVID ZOSTAŁO: Sprawdź jak zrealizować dotację:  kliknij

Filtrowanie

Kategorie

Śniegowe

Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów

Gaśnice śniegowe

Gaśnice śniegowe charakteryzują się bardzo dużą skutecznością w gaszeniu pożarów. Czynnikiem gaśniczym jest dwutlenek węgla CO2 czyli gaz obojętny, który po uruchomieniu gaśnicy opuszcza ją zmieniając się w suchy lód  o temperaturze -78°C, substancję przypominającą swym wyglądem śnieg. Dwutlenek węgla w postaci suchego lodu tworzy warstwę, która pokrywa objętą ogniem powierzchnię i odcina dostęp tlenu do płonącej substancji, gazu czy materiału prowadząc do zatrzymania procesu spalania. Uwalniany z gaśnicy śniegowej gaz wytwarza podmuch tłumiący płomienie. Ze wglądu na swoją niska temperaturę wydostającego się z gaśnicy dwutlenku węgla CO2 chłodzi palącą się substancję. Gaśnice śniegowe wykorzystujące jako środek gaśnicy CO2 mogą być używane do gaszenia substancji z grupy B (ciecze, produkty z ropą naftową i ich pochodne, farby, rozpuszczalniki oraz ciała stałe mogące ulec stopieniu, tworzywa sztuczne np. polietylen), z grupy C (gazy w tym używany w domach gaz ziemny, używany w butlach propan, butan, i ich mieszanki) z grupy E (urządzeń znajdujących się pod napięciem)