Kategorie

Rękawice 

Rękawice strażackie dzielimy na dwie kategorie, są to rękawice pożarnicze stosowane w działaniach związanych z pożarami i dużymi temperaturami, oraz rękawice techniczne do prac ze sprzętem specjalistycznym podczas wypadków i miejscowych zagrożeń.